Lõuna-Hiina mere kalavarude ja keskkonnateaduse uuringu laev

Rakendus: Korrosioonivastane ja saastetõrje kogu laeva toetussüsteem Lõuna-Hiina mere kalavarude uuringu laevale.